Projecten / werken

Project:
aanleg amfibie√ęnpoel
Toelichting:

De aanleg¬† van de amfibie√ęnpoel is een significante verbetering van de huidige situatie. De eentonige structuur van het dennenbos heeft een open karakater gekregen. Ten zuiden van de poel zijn bomen gekapt tbv de instraling van de zon aan de noordkant.Hierdoor is de poel geschikt voor verscheidenheid van amfibie√ęn. De opening in het kronendak biedt
kansen voor andere soorten en doorbreekt het huidige monotone karakter van het bos. Omdat
plotseling de zon op andere plaatsen de bodem kan bereiken ontstaat er een beter ontwikkelde
bodemvegetatie. Er zal ook meer variatie in soorten ontstaan. De nieuwe niches die ontstaan kunnen
worden ingevuld door loofbomen en struiksoorten. Spontane ontwikkeling zorgt voor eengevarieerde bosstructuur, menging van boomsoorten en natuurlijke verjonging. Met behulp vanweloverwogen dunning en regelmatig onderhoud van zowel de poel als het gehele perceel eromheen
wordt het omgevormd naar een veelzijdiger bos met dynamiek, variatie en verschillende vestigingsmilieus.

Eigenschappen

oppervlakte (m2) 
2400

verwerkte hoeveelheid (m3) 
3500

Reageer

    Het formulier kan niet vestuurd worden aangezien er spam gedetecteerd is.
  • Vul de naam van het bedrijf in.
  • Vul de naam van de Contactpersoon in.
  • Vul het adres in.
  • Vul de postcode in.
  • Vul de Plaats in.
  • Vul het Telefoonnummer in.
  • Vul het E-mailadres in.