Werkzaamheden

Loon- & grondverzetbedrijf W. Arts B.V.....

….werkt met u mee

Uw partner in Loonwerk

Het loonbedrijf is helemaal ingericht op de maisoogst. We hebben de mogelijkheden om de totale maisteelt te verzorgen. Van bemesting, grondbewerking, zaaien, gewasbescherming, oogsten en drogen tot de afzet van de korrel- en ccmmais.

Voor de teelt van gewassen stelt de overheid steeds meer eisen aan de voedselkwaliteit. Daarom hebben we maatregelen genomen met betrekking tot de eisen in diervoederwet- en regelgeving, verband houdende met de veiligheid voor mens, dier en milieu. In 2001 hebben we het GMP-certificaat behaald en  later ook het VKL*-certificaat.

… distribueert met u mee

Uw partner in Distributie

Naast het agrarisch loonwerk verzorgen wij de afzet en distributie van mestmineralen. De mestdistributietak is voortdurend onderhevig aan strenge wet- en regelgeving. Onze dienstverlening en het wagenpark stemmen we af op de nieuwe ontwikkelingen. In juli 2006 hebben we alle auto’s voorzien van AGR/GPS apparatuur. Alle mesttransporten worden sindsdien door Dienst Regeling via GPS gevolgd.

In 2012 hebben we Mineralen Service Station BV (MSS BV) opgericht, met het doel een totaaloplossing aan te bieden voor verplichte mestverwerking voor onze relaties. MSS BV biedt totaalcontracten aan, waarbij de verplichte hoeveelheid fosfaat wordt geleverd aan een mestverwerker en waarbij de overige hoeveelheid fosfaat in de akkerbouw wordt afgezet.

… bouwt met u mee

Uw partner in Grondverzet

In de loop der jaren zijn we gestart met grondverzetactiviteiten om zo in de minder drukke perioden voldoende werk te houden voor alle werknemers. Grondverzet is een activiteit waar bijna het gehele jaar  werkzaamheden voor uit te voeren zijn.  De werkzaamheden worden uitgevoerd bij aannemers, wegenbouwers, overheden, particulieren en natuurlijk de agrarische sector.

Transport

Wij leveren vulzand, straatzand, metselzand, vloerenzand, voegzand, grind, menggranulaat enz. naar wens. Het zand wordt veelal gewonnen uit enkele eigen zandafgravingen

Het is ook mogelijk om  vulzand, straatzand en zwarte grond af te halen.

Veiligheid

Veiligheid op de werkvloer vinden we erg belangrijk. Bij de uitvoering van werkzaamheden staat de veiligheid en gezondheid van medewerkers en derden centraal. Er wordt nauwlettend en permanent aandacht  besteed aan het vastleggen van prioriteiten van veiligheid in de bedrijfsvoering en het voorkomen van persoonlijk letsel, materiële en  milieuschade. In 2008 hebben wij ons bedrijf VCA* gecertificeerd.

… verwerkt met u mee

Uw partner in Recycling

De laatste jaren zijn we actief bezig met het verwerken van groenhout, grond en puin tot bouwstoffen, oftewel recycling. In 2004 zijn we begonnen met het innemen van groenhout. Sinds 2007 mogen wij in eigen beheer puin en grond opslaan en verwerken. Een aantal keren per jaar wordt het puin gebroken en verwerkt tot menggranulaat. Het menggranulaat wordt toegepast voor allerlei verhardingen. Het hout wordt geschredderd en onder andere afgevoerd naar de bio-industrie.

Sloopwerk 

Wij hebben de ruimte en de mogelijkheden om alle vrijgekomen materialen tijdens een sloop te verwerken of af te voeren naar een erkende verwerker. Het slopen van gebouwen, zoals woningen, loodsen of stallen is inmiddels een belangrijk onderdeel van onze bedrijfsvoering. Het sloopwerk verzorgen wij geheel naar wens incl. asbest inventarisatie rapport en asbestverwijdering.

Containers

We plaatsen containers van 10m3 tot 35m3 voor het afvoeren en verwerken van gesorteerd puin, (groen)hout, meststoffen en (bouw-& sloop)afval. Ook kunnen de containers gebruikt worden voor tijdelijke opslag.